Dypsis carlsmithii

Dypsis carlsmithii

 
 
Habitat photos from Philip Arrowsmith, of Dypsis carlsmithii